و ل س ت م

م غِ ْ َم غ ُ ي َ ارح َ ِض َب و َ َغ ف : َ - ة ِك ال َّشِرى ما ْ يا ل ! ة َألَس َ ُق بِال ِّصنار َ م ْ َع ال ت َ و َ م ْ ع ُّ ُك ُل. لبقت س لما في ل معلل تا يس وت مد قت نأ ن كيمو ،نا عم لا مج في س فنلا دّادّ ش نب ةرتنع ةقلعم 1 َدعَْب رَّادّ ْلّا تَ فْ رَعَ َلهَ مْ أ ِمهّ وَ تَ نْ مِ ءُّارَعَشّ

2023-02-04
    الرجل ل الغني لا يحتاج والرجل فقير يحتاج
  1. 0 ratings
  2. م
  3. ر ِ جوع ْ ال َ ِمن ِة